Home Vesti AMANDMANOM SPREČITI SAMOVOLJU POSLODAVCA

Savez samostalnih sindikata Srbije predlaže da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos mora produžavati do isteka njegove privremene sprečenosti za rad.
Time bi bila sprečena samovolјa poslodavca da može dati otkaz ili odbiti da produži ugovor o radu dok je zaposleni na bolovanju, kao što se to nedavno desilo samohranoj radnici, zaposlenoj u „Juri", dok je bila na bolovanju zbog lečenja od karcinoma.
Zbog toga je SSSS pripremio tekst amandmana na Zakon o radu kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja).

 


SSSS veruje da ovom inicijativom izražava opšti stav javnosti da je posebno nehumano bolesnom radniku bitno pogoršati socijalni položaj ukidanjem materijalnog primanja. Pri tome, imamo u vidu i okolnost da ostavlјanje bolesnog radnika bez iakakvog prihoda dodatno ugrožava njegovo zdravlјe.
Nadamo se da će ova inicijativa biti prihvaćena i da ćemo tako kao zajednica pokazati da se po našem uverenju interes i humanost ne isklјučuju, već da je prava mera njihovog međusobnog odnosa vezivno tkivo društva u kakvom želimo da živimo. U tom cilјu, Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa.

(klikni za amandman)

Poslednje ažurirano (četvrtak, 15 decembar 2016 13:10)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns