Home Vesti

Na sednici Odbora Samostalnog sindikata radnika eneregetike i petrohemije Srbije , održanoj 21.decembra na Iriškom vencu, razmatrana su aktuelna pitanja u ovom sidikatu i odnosi sa Savezom.

Nacrt Zakona o štrajku je jednoglasno odbačen, usvojeni Plan rada i finansijski plan za 2013 godinu .Razmatrana je i aktuelna situacija u sindikalnim organizacijama članicama ovog sindikata.

 

Poslednje ažurirano (subota, 22 decembar 2012 09:57)

Opširnije...

 

Beograd, 8. novembar 2012. godine – Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim se utvrđivanje zarada zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na zaposlene sa najnižim primanjima. Vlada je ocenila da je u uslovima ekonomske krize položaj zaposlenih u javnim preduzećima, akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave nepovoljan, i da bi ograničavanje zarada na način predviđen članovima 3 i 4 Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru doveo veliki broj radnika u još nepovoljniji položaj. (Saopštenje Vlade)

Zaključak Vlade RS je u nastavku vesti!

Poslednje ažurirano (subota, 10 novembar 2012 19:53)

Opširnije...

 

Današnja sednica veća SSSS pokazala je da nema niti sindikalne volje, niti jedinstva u sidikalnoj centrali za akciono delovanje Samostalnog sidikata za istinsko organizovanje protesta i štrajkova. Proklamuje se jedinstvo i zajedništvo a njega nema. Granski sindikati i sindikati u preduzećima preduzimaju aktivnosti pojedinačno zavisno od problema koji pritiskaju zaposlene u toj delatnosti .Godinama u centrali preovladava kao glavna tema statut, članarina, njena raspodela i to je kamen spoticanja u savezu. Hoćemo proteste radi protesta a bežimo od suštine na njima, to su sve teme i pitanja za ovaj savez. Zakoni iz oblasti rada i prava iz rada se donose i prolaze Skupštine bez bilo kakvog uticaja sindikalnih centrala. Socijalno ekonomski savet jedino ima funkciju da verifikuje visinu minimalne zarade u Srbiji.

Poslednje ažurirano (nedelja, 28 oktobar 2012 16:16)

Opširnije...

 

U organizaciji Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije na Zlatiboru je od 12-14. oktobra održan seminar "Unapređenje veština za praćenje aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu" sa ciljem stručnog usvršavanja predstavnika sindikata u radu Odbora za bezbednost i zdravlje na radu.

Predavači su obradli tri teme: Uloga i značaj Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika i OHSAS standarde.

Poslednje ažurirano (sreda, 17 oktobar 2012 08:51)

Opširnije...

 

Na sednici Predsedništva Samostalnog sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije raspraljalo se o zakonima koji ulaze u skupštinsku proceduru i ulozi Socijalno ekonomskog saveta ( SES).  Da li se poštuje  postignuti dogovor na  kolegijumu SES  sa premijerom , da ni jedan zakon koji se tiče socijalne politike i radništva neće se naći u skupšinskoj proceduri ako ne prođe SES.

Da li su i ovi zakoni prošli SES?  Da li je to marketing ili nešto drugo ?

Jedan takav zakon se našao u Skupšini RS na  raspravi  a da se članovi SES ne oglašavaju. Koga oni tamo zastupaju kad nemaju Odluke organa sindikata po tim pitanjima.

Očigledno je, da ono što javnost i zna, da je većina njih tamo nelegitimna i nemaju odgovornosti prema onima koje navodno predstavljaju a oni drugi ne haju za članstvo.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 20 septembar 2012 19:42)

Opširnije...

 
Još članaka...
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns