Na sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije održanoj 17. decembra u Kruševcu pokrenuta aktivnost na preispitivanju poštovanja kupoprodajnog ugovora. Blokada računa i enormna zaduženja su ozbiljan alarm za sve strukture u gradu Kruševcu i državi a ne samo sindikata za raskid kupoprodajnog ugovora, istakao je Veljko Milošević predsednik ovog sindikata.

Blokada od 1,47 miliona dinara je veliki teret za nas i mi to sami nemožemo da rešimo a pošto nas je država prodala od nj i tražimo razrešenje ove situacije dok još nije kasno, istakao je Vladica Petrović predsednik sindikata FAM-a.

Sednici je prisustvovao i predsednik Veća za grad Kruševac koji je naglasio da je za sve kriva loša privatizacija i pozvao sve gradske strukture da se uključe u razrešenje ove situacije.

Na kraju sednice je zaključeno da se nastavi sa aktivnostima sindikata na raskidanju kupoprodajnog ugovora i da se o svemu obavesti ministarstvo ekonomije u čijoj je dalja nadležnost.