Home Vesti Savez traži povlačenje Nacrta novog zakona o sezonskim poslovima

Savez samostalnih sindikata Srbije ukazao je da se Nacrtom zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima u potpunosti ukidaju osnovna prava radnika iz radnog odnosa, dovodi u besmisao postojanje Zakona o radu i većina radno angažovanih pretvara u trajne sezonske, odnosno povremene radnike.

U pismu ministarki rada, Savez je zatražio da se odustane od ovog nacrta, a da na novom tekstu, bez žurbe, počnu da rade stručne službe tog ministarstva, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima i Unijom poslodavaca, kako bi dobili zakon koji će na pravi način rešiti pitanje angažovanja sezonskih radnika, a da pri tome obezbedi njihovu zaštitu, pravičnu naknadu i uslove rada.


Preuzmi dopis

Poslednje ažurirano (petak, 26 februar 2021 14:39)

 
Članovi smo
industriall retunsee
Language
Serbian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Linkovi
ramrrs
jsonisad
sindsrbgas
sindirns