Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije uputio zahtev Savezu SSS da ih izvesti o svojim aktivnostima na učešću u radnim telima na pripremi teksta izmena Zakona o radu.