Na sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije (SSRES), održane u Novom Sadu 28.aprila 2022. godine, usvojene su: Izmene i dopune Statuta SSRES, Odluke o pristupanju Sindikata radnike Elektrodistribucije Srbije (Sindikat EDS) i Sindikata Elektromreža Srbije (Sindikat EMS) Samostalnom sindikatu radnika energetike Srbije, Sporazumi o pristupanju i verifikovani novi mandati u organima SSRES ispred Sindikata EDS i Sindikata EMS.

Sporazume o pristupanju Samostalnom sindikatu radnika energetike Srbije potpisali su:  predsednik SSRES Veljko Milošević, predsednik Sindikata EDS Branko Tomić i predsednik Sindikata EMS Radomir Petrović., čime je ovaj reprezentativni granski sindikat  uvećan za novih 9700 članova.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 28 april 2022 17:11)