O nama

Prvo sindikalno udruživanje i delovanje vezuje se još za prvi period 20. veka. Tokom perioda socijalističke Jugoslavije (1945-1992), sindikati su imali  bitnu ulogu u vođenju radničkih pitanja u okviru državnih preduzeća. Raspad Jugoslavije i političke promene tokom devedesetih godina imali su dubok uticaj na radničke organizacije. Industriski sindikat, koji predstavlja začetak Sindikata energetike Srbije kakav danas poznajemo, suočio se sa izazovima prilagođavanja novim okolnostima, uključujući privatizaciju preduzeća i promene u ekonomskom sistemu. U tom turbulentnom periodu, Industrijski sindikat i drugi nezavisni sindikati udružili su se kako bi formirali Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS). Osnivanje se dogodilo 1990. godine, a SSSS je postao ključni predstavnik interesa radnika u novonastaloj političkoj i ekonomskoj situaciji. Ovaj period karakterisale su masovne demonstracije, štrajkovi i pregovori kako bi se zaštitila prava radnika u uslovima društvenih promena.

Prvi put kao posebno pravno lice i granski sindikat  u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, registrovani smo 1991. godine kao Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije.

2015. godine sindikat menja naziv u Samostalni sindikat radnika energetike Srbije pod kojim posluje i danas.

Osnovan s ciljem pružanja podrške radnicima, SSRES se bori za poboljšanje radnih uslova, povećanje plata i očuvanje dostojanstva zaposlenih, takođe SSRES promoviše solidarnost među članovima, pružajući im informacije o pravima, obavezama i aktuelnim dešavanjima u energetskom sektoru. Kroz edukaciju i osnaživanje članova, sindikat gradi snažnu zajednicu koja se zalaže za održiv razvoj energetike u Srbiji, uz naglasak na socijalnoj pravdi i radničkim pravima.

Članovi smo IndustriALL Global Union odnosno Globalne sindikalne federacije kao i  Mreže sindikata energetike Jugoistočne Evrope (Retun-SEE). Pored navedenih organizacija aktivni smo učesnici projekata Evropske Unije u okviru kojih uspešno sarađujemo sa mnogobrojnim inostranim partnerima iz Nemačke, Portugala, Poljske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Rumunije itd. koji nam doprinose unapređenju međunarodne saradnje kao i na internom usavršavanju i edukaciji.

Sajtovi Sindikalnih organizacija

 

 

 

 

 

Scroll to Top