Upis sindikata u registar

Polazeći od Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ br. 10/2010 i 50/05) u Stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata Srbije pripremljen je ogledni primerak zahteva i drugih akata potrebnih za upis, promenu podataka (naziva i sedišta) i brisanje u Registru sindikata.
O formi i sadržaju navedenih akata obavljene su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za rad i socijalnu politiku u kome se vodi Registar sindikata.
Korišćenje oglednih primeraka treba da olakša ažuriranje dokumentacije potrebne za izdavanje rešenja o upisu u Registar i legitimisanje pravnih subjekata iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Dokumente je moguće preuzeti u pdf. ekstenziji klikom na aktivno polje.

Pravilnik o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010) – prečšćen tekst  |PDF.

Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar | | PDF.

–  Obrasci

– Pismo Udruženju banaka Srbije PDF.

– Tumačenje Ministarstva rada i socijalne politike | | PDF.

– Ogledni primerak Potvrde o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje | PDF.

Scroll to Top