Konferencija u Beogradu: Razumevanje procesa digitalne tranformacije u okviru projekta INDUSTRIJA 4.0

U periodu od 17. do 18. januara, Beograd je bio domaćin značajnog događaja – Konferencije u okviru projekta „INDUSTRIJA 4.0: Strateško uključivanje zaposlenih u digitalnu transformaciju kompanija za vađenje nafte, gasa i uglja“. Projekat je vođen od strane OZZGNIG, poljskog sindikata rudnika nafte i gasa, a okupio je više od 20 predstavnika sindikata iz različitih delova Evrope.

Iz svake države prusustvovala su namanje dva predstavnika pa tako i predstavnici Sindikata energetike. Posebno su se istakle teme obnovljivih izvora energije, deklaracije COP21 Ujedinjenih Nacija, socijalnog dijalog, strateški ciljev EU u oblasti zelene tranzicije, kao i značaja obrazovanja radnika u procesu digitalizacije i njegovo razumevanje.

Ova konferencija predstavlja korak napred ka globalnom partnerstvu sindikata u borbi za održivu budućnost industrije, naglašavajući ključne aspekte zelene tranzicije i ulogu radne snage u ovom važnom procesu. Sindikati Evrope aktivno sarađuju kako bi oblikovali budućnost industrijskog sektora u skladu sa principima održivosti i digitalne transformacije.

 

Scroll to Top