Održana radionica na temu poboljšanja pristupa informacijama i mehanizmima konsultacija

Na Zlatiboru je 15. maja održana nacionalna radionica pod nazivom „Uključivanje rudara u restrukturiranje – poboljšanje pristupa informacijama i mehanizmima konsultacija“. Radionica je deo istoimenog projekta koji sprovodi Samostalni sindikat radnika energetike Srbije uz podršku Evropske unije.

Predsednik Sindikata RNP Božo Dostić, u okviru izlaganja na radionici posebno je naglasio potrebu za zakonskim izmenama koje bi ojačale ulogu sindikata u segmentu informisanja, konsultovanja i participacije radnika u proces odlučivanja. Ovo bi bilo izuzetno značajno, tim pre što je u Srbiji sindikalno organizovanje jedini uređen način za informisanje i uključivanje radnika. Procenjuje se da je danas u Republici Srbiji oko 25% zaposlenih u sindikatima. Za sektor energetike procene su znatno bolje i govore da je oko 60% zaposlenih učlanjeno u sindikate. Primer visokog učešća zaposlenih u članstvu sindikalnih organizacija jeste Rafinerija nafte Pančevo, u kojoj je 78% zaposlenih učlanjeno u Sindikat. Stoga, jačanje uloge sindikata kroz zakonske izmene bi bilo osnovano, a istovremeno bi pozitivno delovalo na veće i sadržajnije uključivanje radnika u proces informisanja i konsultovanja sa donosiocima odluka.

Na radionici se razgovaralo i o dekarbonizaciji i energetskoj tranziciji u vezi sa čim je predsednik Sindikata RNP istakao da je poslodavac NIS a.d. Novi Sad među onima koji prednjače u Srbiji po pitanju vođenja brige o ekologiji i zaštiti životne sredine, i kada je reč o održivom razvoju ova kompanija poštuje i promoviše dvanaest ciljeva Ujedinjenih nacija. Zbog toga u svojim poslovnim procesima kompanija koristi najbolje dostupne tehnike, a samo u 2019. godini uloženo je 534 miliona dinara u ekološke projekte u svim biznis segmentima. Međutim, kako dekarbonizacija podrazumeva i zatvaranje određenih pozicija i radnih mesta, i njihovo zameniivanje novim, sindikalne organizacije moraju biti uključene u ovaj proces od početka, da bi mogle da vode računa o najboljem interesu radnika. „Razumevajući sve prednosti procesa dekarbonizacije i benefite kako na globalnom, tako i na užem, mikro nivou, Sindikat RNP se zalaže za pravednu energetsku tranziciju, koja neće ugroziti socijalni položaj radnika i koja stoga zahteva učešće predstavnika zapsolenih u ovom procesu“, istakao je Božo Dostić.

Scroll to Top