Rezultati nacionalnih obuka i druga dostignuća projekta PARTICIPATIVNA ENERGIJA

Zadovoljstvo nam je da sa vama podelimo rezultate nedavno održanih nacionalnih onlajn obuka i druga značajna  dostignuća u  okviru  projekta „PARTICIPATIVNA   ENERGIJA“. Cilj  ove 20 meseci duge inicijative, koju je podržala Evropska unija, jeste da pospeši učešće radnika u sprečavanju i rešavanju sukoba tokom restrukturiranja energetskog sektora u pet ključnih zemalja: Poljskoj, Bugarskoj, Portugalu, Srbiji i Španiji.

Nacionalne onlajn obuke: Unapređenje rešavanja radnih sporova

Onlajn obuke, održane između decembra 2023. i januara 2024. godine, okupile su 84 učesnika, uključujući radnike, poslodavce i socijalne partnere iz pet zemalja učesnica. Osnovni cilj bio je izrada priručnika za rešavanje radnih sporova u energetskom sektoru.

Tokom ovih obuka učesnicima su predstavljeni nacionalni izveštaji u kojima se analizira situacija u energetskom sektoru u državama iz kojih dolaze. Ovi izveštaji, sačinjeni između oktobra 2022. i maja 2023. godine, pružili su značajan uvid u razloge za nizak stepen učešća radnika i poslužili kao ključna osnova za promovisanje najboljih praksi.

Na obukama su takođe predstavljeni Metodologija za sprečavanje sukoba i Priručnik za sprečavanje sukoba, koji sadrže najbolje prakse o kojima se razgovaralo na međunarodnom nivou.

Učesnici su podeljeni u grupe koje su obuhvatale predstavnike poslodavaca i sindikata, a zatim učestvovali u simulacijama pregovora prema određenim scenarijima. Rezultat ovih simulacija bile su ključne smernice za pregovaranje, uključujući značaj pregovaranja u dobroj veri, uspostavljanje dugoročnog poverenja i razvitak kulture konsenzusa i socijalnog partnerstva.

Druga dostignuća projekta: Nacionalni izveštaji metodologija i priručnik za sprečavanje sukoba

Najznačajniji rezultati projekta obuhvataju nacionalne izveštaje u kojima se analizira situacija u energetskom sektoru u pet država učesnica. Ovi izveštaji, sačinjeni između oktobra 2022. i maja 2023. godine, pružili su značajan uvid u izazove sa kojima se pomenuti sektor susreće.

Izrada Metodologije za sprečavanje sukoba i Priručnika za sprečavanje sukoba predstavlja još jedno važno postignuće, jer su u njima prikupljene najbolje prakse identifikovane tokom razgovora vođenih na međunarodnom nivou.

 

Identifikovanje najzastupljenijih problema i preporuke za energetski sektor

U nacionalnim izveštajima istaknuti su najzastupljeniji problemi, kao što su nedostatak učešća radnika i sindikata u donošenju poslovnih odluka, gubitak zaposlenja i potreba za obukama. U Srbiji je istaknuta neusaglašenost između prava radnika na konsultovanje i informisanje u skladu sa evropskim direktivama i stvarne situacije u zemlji. U Poljskoj je zabeležen porast u broju radnih sprorova, uprkos stabilnoj pravnoj osnovi za kolektivne sporove.

Na kraju svih nacionalnih izveštaja date su ključne preporuke za kompanije energetskog sektora, koje obuhvataju učešće radnika i sindikata u procesu donošenja odluka, povećanu transparentnost u procesu donošenja odluka, kao i promovisanje politika za prekvalifikaciju radnika kojima je ista potrebna.

Značaj sprečavanja sukoba u energetskom sektoru

Ukratko rečeno, sprečavanje sukoba u energetskom sektoru prisutno je kao veoma značajno pitanje za Evropsku uniju i njene države članice. Negujući društveni dijalog i učešće radnika u donošenju poslovnih odluka, sukobe je moguće sprečiti i rešiti, pri čemu se istovremeno obezbeđuje  održivost  i konkurentnost evropskog energetskog sektora.

Uticaj i očekivanja za budućnost

„Povećanje   učešća   radnika   je   ključno   za   uspeh   kompanija   energetskog   sektora“,   ističe   portparol   projekta „PARTICIPATIVNA ENERGIJA“. Očekuje se da će ovaj projekat imati značajan pozitivan uticaj na svakodnevne aktivnosti kompanija energetskog sektora u svim državama partnerima, te da će participatorno i održivo radno okruženje podići na viši nivo. Ova studija, koja je deo projekta „PARTICIPATIVNA ENERGIJA“ sufinansiranog od strane Evropske unije, naglašava značaj saradnje između preduzetnika, radnika i nadzornih organa, kako bi se na pravi način odogovorilo na novonastale izazove u energetskom sektoru i izgradila jedna skladnija i održivija budućnost.

Zahvaljujemo vam se na interesovanju i podršci koju neprekidno pružate projektu „PARTICIPATIVNA ENERGIJA“.

“Finansirano od strane Evropske unije. Međutim, stavovi i mišljenja izraženi u predmetnom dokumentu pripadaju isključivo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske komisije. Ni Evropska unija ni telo koje dodeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornim za isto.“

 

 

 

Scroll to Top