Održana Redovna Sednica Predsedništva SSRES

U petak, 23.2 u poslovnim prostorijama NIS a.d u Novom Sadu sa početkom u 12 časova, održana je redovna sednica Predsedništva SSRES. Sednici je prusustvovalo jedanaest od ukupno dvanaest članova Predsedništva a njom je presedavao Veljko Milošević, predsednik Sindikata energetike.

Na početku sednice, predsednik je predložio Dnevni red koji je blagovremeno dostavljen svim članovima Predsedništva a koji je definisan u skladu sa aktuelni sindikalnim pitanjima i dešavanjima u sindikatu. Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda započeta je sednica.

Na početku sednice prisustni su najpre pokrenuli diskusiju o internim pitanjima Sindikalnih organizacija i izneli izveštaje o toku i rezultatima pregovora u svojim kompanijama kao i daljim planiranim aktivnostima vezano najpre za Kolektivne ugovore.

U daljem toku sastanka, presedavajući je izneo informacije o obeležavanju Praznika rada i Dana sindikata kao i informacije o radu Radne grupe za izradu Statuta SSSS. Sve relevatne informacije značajne za članove Sindikata energetike biće blagovremeno dostavljene.

Na kraju sastanka, predsednik Veljko Milošević se zahvalio prisutnima na konstruktivnoj sednici i njihovim predlozima, i time je ona završena.

Scroll to Top